20221010 Bränningen till minne av Spjuvern

Just denna bild blir fri att användas för privatpersoner mot att dessa krav följs:

1. Cred ges vid vidarepublicering.

2. Bilden får ej på något sätt omredigeras, beskäras eller förändras.

3. Är du inte privatperson – ingen fri användning.